Klanten

Loet Westra is actief voor een breed scala aan opdrachtgevers. Onder andere bedrijven en instellingen, horeca, gemeenten, woningbouwverenigingen en in de agrarische sector. Wilt u weten wat Loet Westra voor u kan doen? Bel dan 0573 250 276 of 06 389 04 185.

Bedrijven, industrie, kantoren

Plaagdieren zijn niet gewenst als zij binnen gebouwen voorkomen. Zij kunnen schade en milieuproblemen veroorzaken. Ook wilt u liever niet dat zij verder worden verspreid in de keten. Op basis van een inventarisatie, plan van aanpak en effectieve uitvoering van maatregelen bieden wij u een structurele basis in de vorm van een preventiecontract om problemen met plaagdieren te voorkomen.

Hotels, restaurants, café's

Aanwezigheid van plaagdieren is niet acceptabel binnen de horeca. Preventieve maatregelen en deskundig advies ter voorkoming van verspreiding zijn essentieel. Doordat wij een lokaal bedrijf zijn, kunnen wij snel en effectief optreden en zijn wij bekend met de omgevingsfactoren.

Agrarische sector

Om overlast en schade van knaagdieren te voorkomen is veel aandacht en kennis nodig. De agrarische ondernemer heeft daar niet altijd tijd voor. Door veranderende regelgeving, vanaf 1 januari 2017, is adequaat optreden tegen knaagdieren lastiger geworden. Kortom, voorkomen en bestrijden van knaagdieren op het agrarisch bedrijf vraagt om meer inventiviteit en kennis. Het afsluiten van een preventiecontract met een gecertificeerd bedrijf biedt een goede structurele oplossing. Loet Westra heeft een agrarische achtergrond en veel ervaring in het voorkomen en bestrijden van knaagdieren in de agrarische sector. Daarnaast biedt de samenwerking met een lokaal bedrijf veel voordelen.

Gemeenten en instellingen

Loet Westra verzorgt voor diverse gemeenten en woningbouwverenigingen de reguliere bestrijding van knaagdieren en insecten. Wij zijn bij calamiteiten snel aanwezig en treden adequaat op met in achtneming van geldende regels en respect voor de omgeving. Loet Westra is in staat het probleem voor u te inventariseren, een plan van aanpak te schrijven en uit te voeren. Dit alles in goed overleg met u als opdrachtgever en overige betrokkenen.

Loet Westra is er ook voor particulieren

Ongedierte in en om huis is vervelend of gevaarlijk. Bij Loet Westra bent u aan het juiste adres als het gaat om het weren en bestrijden van ongedierte. Onder andere voor het:

  • Bestrijden van ratten en muizen
  • Bestrijden van houtworm en boktor
  • Weren van marters
  • Insectenbestrijden, zoals wespen, mieren, vliegen, vlooien, kakkerlakken en franjestaarten

Team Beheer en Onderhoud gemeente Zutphen

In nevenstaande film laten de medewerkers van Team Beheer en Onderhoud van de gemeente Zutphen met trots hun werkzaamheden zien. Van groenonderhoud tot strooien, van het legen van de afvalbakken tot het onderhoud van de riolering. Ook Loet Westra draagt hier ook aan bij.