preventiecontract

De voordelen van een ongedierte preventiecontract

Voorkomen is beter dan genezen. Heeft u op dit moment last van plaagdieren, dan zal dit eerst bestreden moeten worden. Hierna kunt u met een preventiecontract, door middel van de periodieke controles, altijd aan derden aantonen dat u er alles aan doet om overlast van plaagdieren te voorkomen. Een aantal van de belangrijkste voordelen zijn:

  • Loet Westra voert een uitgangsinspectie uit en brengt advies uit in de vorm van een actieplan met bijbehorende kosten.
  • In overleg met u worden noodzakelijke maatregelen genomen, zoals afdichting van doorgangen en indien noodzakelijk wordt er bij aanwezigheid van een plaag direct opgetreden.
  • Periodieke controles in en rondom de bedrijfsgebouwen zorgen ervoor dat de aanwezigheid van plaagdieren sneller worden vastgesteld, de populatie zich minder snel opbouwt en/of verspreid.
  • Er is een logboek aanwezig op de bedrijfslocatie met bijbehorende inspectieformulieren. Resultaten en aanbevelingen voortvloeiend uit de inspectie worden per bezoek vermeld in het logboek.
  • Expertise is binnen handbereik. Ervaring leert dat dit door bedrijven erg wordt gewaardeerd.
neem contact op

Aanvraag preventiecontract

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een afspraak. Tijdens deze afspraak bekijken we de situatie ter plaatse en overleggen we met u de te nemen maatregelen en welk preventiecontract voor u te adviseren is.

Uiteraard kunt u ons ook bellen: 06 - 389 04 185

Versturen

Loet Westra is door EVM gecertificeerd ten aanzien van de beheersing van plaagdieren en hout aantastende organismen, zoals houtworm en boktor.